Web Analytics

Brandpreventie nederland

Brandpreventie nederland

Net als in elk ander land is brandpreventie ook in Nederland een prioriteit. Er zijn echter een aantal specifieke dingen die Nederlandse brandweerlieden en burgers doen om het ontstaan van branden tot een minimum te beperken. Onlangs werd op Net Fireman een artikel gepubliceerd over brandpreventie in Nederland, waarin een aantal van deze methoden in detail wordt uitgelegd. Om te beginnen moeten alle gebouwen een brandblusser en een sprinklerinstallatie hebben. Daarnaast gebruiken brandweerlieden vaak water in plaats van schuim of droge chemicaliën bij het bestrijden van branden, omdat water brandende materialen snel kan afkoelen en de verspreiding van vlammen kan stoppen. Bovendien zijn veel huizen in Nederland gebouwd met onbrandbare materialen zoals baksteen of beton, wat helpt voorkomen dat branden zich uitbreiden. Ten slotte wordt burgers ook geleerd hoe ze op de juiste manier gebruik moeten maken van

Link toevoegen

Link toevoegen