Web Analytics

brandpreventie nederland

brandpreventie nederland

Elk jaar wordt Nederland geconfronteerd met het risico van verwoestende branden. Om dit risico te bestrijden, heeft Nederland een aantal brandpreventiemaatregelen genomen. Deze omvatten zowel structurele als operationele maatregelen, die ervoor moeten zorgen dat branden niet ontstaan en, als ze toch ontstaan, snel worden geblust. In deze blogpost wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste brandpreventiemaatregelen in Nederland.

brandpreventie nederland

Link toevoegen

Link toevoegen